Ett litet snitt i en vitgrå hud

Så mycket sorg och hemska minnesbilder
En känsla av förtvivlan och en önskan efter ett slut

En salt tår rinner nerför en blossande kind
Först sakta, sen snabbare för att till slut droppa bort

En kniv dras sakta över den bleka huden
Först blir det en rodnad, och snart går eggen igenom

Ett litet snitt, en knappt märkbar sveda
Snart har de varma tårarna slutat rinna

En strimma av blod, så glittrande röd
Sipprar ut från det djupa såret som nyss blivit till

All smärta, ilska och sorg har försvunnit
Som magi rann de ut genom såret

En stund är de borta, men bara till såret är läkt
Då börjar allt om på nytt, så jag behåller min kniv

(C)Melindah Bergelin Lavesson 30/10-99


Back to lyrics
Back to main